Основні вимоги до контрольної перевірки правильності розрахунку зі споживачами

Предыдущая99100101102103104105106107108109110111112113114Следующая

Основні вимоги до контрольної перевірки правильності розрахунку зі споживачами за надані послуги та реалізовані товари суб'єктами господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг незалежно від форм власності на території України визначені «Порядком проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари», який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2.04.94 № 215.

Контрольна перевірка провадиться службовою особою Держспоживстандарту, яка має відповідне посвідчення, в присутності особи, що здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послугу), та, за можливості, представника суб'єкта господарювання, що перевіряється, і оформлюється актом контрольної перевірки.

До участі в контрольній перевірці службова особа може залучати представників громадських організацій та споживачів, за їхньою згодою. Службова особа перевіряє фактичну кількість, міру, масу, обсяг, якісні показники, ціну і вартість цього товару (послуги), правильність підрахунку й остаточного розрахунку за реалізований товар (замовлену, надану послугу).

Контрольна перевірка може провадитися способом перевірки службовою особою справжньої вартості товару (послуги), що реалізований (замовлена, надана) споживачеві, після остаточного розрахунку продавця (виконавця) з ним за придбаний товар (замовлену, одержану послугу) за згодою споживача, а також способом перевірки підготовлених до продажу товарів, попередньо розфасованих у суб'єкта господарювання, що перевіряється.

Оголошення про контрольну перевірку провадиться службовою особою відразу після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги), проведення грошового розрахунку та видачі касового (товарного) чека чи іншого документа, що засвідчує факт продажу товару (замовлення, надання послуги).

Якщо продавцем (виконавцем) не видано касового (товарного) чека чи іншого документа, що засвідчує факт продажу (замовлення, надання послуги), оголошення про контрольну перевірку проводиться після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги) та грошового розрахунку.

Товари, закуплені для контрольної перевірки, повинні залишатися, як правило, на місці (прилавку, у вузлі розрахунку тощо). У разі потреби товари можуть бути перенесені для перерахування їх кількості (переважування, перемірювання) в інше місце лише в присутності продавця, що здійснив їх продаж, та, за можливості, представника господарювання суб'єкта, що перевіряється.

Перевірка фактичної кількості товару провадиться способом його перерахування, а міри, маси та обсягу — переважування (перемірювання) вимірювальними приладами та іншими засобами вимірювання згідно з вимогами відповідних нормативних документів.Перевірка якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару здійснюється органолептичним методом, у разі потреби відбираються в установленому порядку його зразки (проби) для перевірки їх якості, за результатом якої приймається відповідне рішення.

Перевірка цін (тарифів) на товари (послуги) провадиться способом визначення:

> відповідності цін (тарифів) прейскурантам (калькуляційній картці тощо);

> правильності обгрунтування цін (тарифів) та дотримання нормативних актів щодо ціноутворення;

> достовірності наданої споживачам інформації про ціни (тарифи) на товари (послуги), правильності застосування цін при продажу товарів.

Перевірка підрахунку й остаточного розрахунку справжньої вартості закуплених для контролю товарів (замовлених, наданих послуг) здійснюється шляхом визначення правильності грошових розрахунків і підрахунку суми фактичної вартості всіх закуплених товарів (наданих послуг).


2711263731173042.html
2711301228187152.html
    PR.RU™