Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності

ТОВ «МІРОПЛАСТ»

ТОВ «МІРОПЛАСТ» використовує масовий тип виробництва. Це дає змогу випускати у великих обсягах обмежену номенклатуру виробів. Механізація і автоматизація масового виробництва дозволяють значно знизити частку ручної праці.

Цей тип виробництва має ряд переваг:

-З'являється можливість впровадження заздалегідь розробленого технологічного процесу, застосування спеціалізованого устаткування і розміщення його по ходу технологічних операцій;

- Створюються умови для підвищення продуктивності праці робітників, які обслуговують спеціалізоване обладнання, зростання їх кваліфікації;
- Спрощується розробка планів і норм у виробництві, організація обліку та управління.

Головною перевагою є те, що цей тип виробництва економічно доцільний при досить великому обсязі випуску продукції.

Рис. 3.1 Схема виробництва на ТОВ «МІРОПЛАСТ»

Компанія «МІРОПЛАСТ» застосовує один з найбільш високоефективних методів організації виробничого процесу – потоковий метод. Його роль заключається у здійснні в максимальній відповідності принципів раціональної організації виробництва і характеризується такими ознаками:

- за групою робочих місць закріплюється обробка або складання предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань конструктивно та технологічно подібних предметів;

- робочі місця розміщуються послідовно відповідно до протікання технологічного процесу;

- предмети праці передаються з операції на операцію поштучно або невеликими транспортними партіями згідно з ритмом роботи, що забезпечує високий ступінь паралельності та безперервності процесу.

Всі виробничі лінії компанії «МІРОПЛАСТ» повністю автоматизовані та обслуговуються кваліфікованим персоналом.

Автоматичні потокові лінії дають змогу об’єднати у єдиний комплекс технологічне і допоміжне устаткування та транспортні засоби, а також автоматичне централізоване управління процесами обробки і переміщення предметів праці. На цих лініях усі технологічні, допоміжні та транспортні процеси цілком синхронізовані і діють у єдиному такті (ритмі).

Рис. 3.2. Структура автоматизованого виробничого підрозділу

ТОВ «МІРОПЛАСТ»

Весь процес контролюється на автоматизованій ділянці PLC. Ділянка підготовки суміші забезпечує виробничі лінії сировиною в розмірі біля 100 тонн на день.

Важливе значення для оцінювання виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва та реалізації продукції їх використовують для аналізу обсягів виробництва і реалізації продукції .

Таблиця 3.1

Динаміка виробництва та реалізації продукції ТОВ «МІРОПЛАСТ»Рік Обсяг виробництва продукції, тис грн Темпи зростання, % Обсяг реалізації, тис грн Темпи зростання, %
базисні ланцюгові базисні ланцюгові
100,0
102,0 102,0 98,8 98,8
105,7 103,7 100,6 101,8
103,8 98,2 99,8 99,2
111,2 107,1 103,1 103,3

З таблиці 3.1 видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 11,2%, а обсяг реалізації - на 3,1%. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно збігалися, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище темпів реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.

Таблиця 3.2.

Ритмічність випуску продукції ТОВ «МІРОПЛАСТ» по декадах

Декада Випуск продукції за рік, тис. грн. Питома вага продукції, % Виконання плану, коефіцієнт Частка продукції зарахована у виконання плану по ритмічності, %
план факт план факт
I 5497,4 5171,98 33,3 0,941
II 5497,4 6242,04 33,3 1,135 33,3
III 5513,9 6420,38 33,4 1,164 33,4
Всього за рік 17834,4 1,080 95,7

Виходячи з таблиці 3.2. можна зробити висновок, що ритмічність випуску продукції за I декаду, порівняно з плановими показниками, не виконана. В II і III декаді бачимо перевиконання плану.За підсумками бачимо не 100 відсоткове виконання плану на підприємстві.


2711975867788255.html
2711998689164626.html
    PR.RU™