ЧАСТИНА 3. машині верхнього рівня


машині верхнього рівня. При внесенні змін у дані на нижньому рівні вони обов'язково передаються на машину верхнього рівня (іноді, одночасно із внесенням змін, іноді, пізніше - у циклі оновлення). У деяких комерційних системах такого типу нижній рівень містить ті ж самі дані, що й верхній, і ще свої власні, які не передаються вверх (наприклад, в АІС гуртово-роздрібних підприємств регіонального типу). Здебільшого, це дані великого обсягу (в номенклатурній специфікації), які на верхньому рівні знаходяться в консолідованому виді. У схемі 4 всі процесори є незалежними замкненими системами обробки даних. Структури даних на машинах відрізняються (повтори зведені до мінімуму). На верхньому рівні знаходиться ядро інформаційної системи, яке містить результати, інформацію для прийняття управлінських рішень. При цьому дані, отримані від нижніх рівнів, підлягають спеціальній реорганізації (як правило, агрегації).

Схема 5 відповідає системам із розщепленими даними: кожна система зберігає свої власні дані, але при цьому структури всіх даних однакові. Для обробки більшості транзакцій використовуються лише ті дані, що зберігаються у власній (кожній окремій) системі. У випадку необхідності отримання даних від інших систем, об'єктом передачі між ними можуть бути як транзакції, так і дані. За такою схемою побудована, наприклад, АІС оптового підприємства в складі торговельної корпорації. В ньому встановлюється велика кількість ПЕОМ з однаковими розщепленими файлами в кожній, а мережна архітектура об'єднує їх у єдину систему.

Різниця між системами з розщепленими і розділеними даними (рис. 5.6) полягає в тому, що при розділенні даних системи зберігають різну інформацію і різні програми, але вони обслуговують одну й ту саму організаційно-функціональну структуру (організацію).

Схема на рис. 5.7 відповідає системам з так званим реплікованими даними. На різних ПЕОМ і АРМах у різних місцях зберігаються ідентичні копії даних. Це дозволяє не вдаватися до передачі великих об'ємів даних, що є доцільним при невеликих об'ємах оновлення баз даних (наприклад, забезпечення роботи в схемі "склад - торговельний зал оптового підприємства").

На схемі рис. 5.8 приведена організація гетерогенної системи. Вона складається з незалежних інформаційно-обчислювальних систем, встановлених різними організаційними утвореннями для рішення своїх оперативних завдань і об'єднаних в загальну мережу. Кожна окрема2716732363449591.html
2716805817365953.html
    PR.RU™